Бизнесанализ на стопанска дейност

24 ное 2008
·
14
·
1,842
·
193
·
91

През 2007 г. „Маркет инвест - Холдинг” АД продължи да изпълнява своите цели, свързани с подобряване на управлението и финансовите резултати на дъщерните дружества, оптимизиране на портфейла...
 

Финансово-счетоводен анализ

20 май 2009
·
18
·
4,109
·
483
·
726
·
1

Финансово- счетоводен анализ, особенности, функции, етапи...
 

Макроикономика - основни понятия


Макроикономикса като относително обособена част от икономикса. Брутен национален продукт.Брутен вътрешен продукт (БВП). Измерване на БВП : приходен и разходен подход.Нетен вътрешен продукт(НВП). Икономически и социални измерения на БВП. Показатели ....
 

Модел на поведение на персонала във фирма


Всяка една организация, работеща в сферата на производството, търговията или услугите, осъществява своята дейност чрез хората (персонала). Затова от ефективността и правилното управление на персонала о...
 

Оценка на земята и цена на земята в България


Тъй като земята е основен фактор за производство, то интереса към формирането на нейната цена е обект на изследване в теориите на всички известни икономисти. Като цяло, в икономическата теория, като основен ценообразуващ фактор...
 

Пипер произход


Произходът на пипера, болести и препарати за защита и т.н...
 

Политическа среда


Политическа среда- Тази среда включва правовите положения, държавните учреждения и влиятелните обществени групи, които оказват влияние върху отделните организации и ограничават свободата им на действие в рамките на обществото
 

Изследване на практиката по управление на човешките ресурси


Обект на изследването: организация, в която са заети над 5 човека персонал. Предмет на изследването: практиката от основните области от управление на човешките ресурси в организацията, като се използват данни за 2010-2011 г....
 

Бизнес анализ


Анализ на бърза ликвидност се изчислява при следна зависимост: отношение на сбора на краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства към краткосрочните задължения...
 

Сравнителен анализ на лихвената политика на търговска банка ДСК и търговска банка Уникредит Булбанк


Кредитна и лихвена политика на банка ДСК. Банка ДСК въвежда следните основни промени в условията за откриване и обслужване на влогове и сметки: наличността по разплащателни сметки ще се олихвява с лихвен процент, който банката изплаща по всички...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Висше училище "Земеделски колеж"
Анализи
за Студенти
Ограничаване на резултатите